صفحه آرشیو

مشکلات حضرت فاطمه بعد از فوت پیامبر

مشکلات حضرت فاطمه بعد از فوت پیامبر

مشکلات حضرت فاطمه بعد از فوت پیامبر خلاصه پرسش پس از رحلت رسول اکرم (ص) چه اتفاقی برای دخترش حضرت فاطمه زهرا(س) افتاد؟ پرسش لطفاً بفرمایید پس از رحلت رسول اکرم (ص) چه اتفاقی برای دخترش حضرت فاطمه زهرا (س) افتاد؟ در…