صفحه آرشیو

مصطفی محقق داماد

نقض قانون خلاف اما نقد قانون ارزش و حق صاحب‌نظران است

مصطفی محقق داماد نقد قانون اساسی را حق صاحبنظران عنوان کرد و گفت: مفسر قانون اساسی که اکثریت مردم به آن رای داده، شورای نگهبان است اما این شورا نمی‌تواند به دکترین حقوقدانان ایرانی توجه نکند. به گزارش شبکه اجتهاد، استاد ۷۲ ساله فقه و حقوق…