صفحه آرشیو

مصلی قدس قم

گزارش تصویری از غرفه مجمع جهانی شیعه شناسی در نمایشگاه کتاب دینی – مصلی قدس قم

گزارش تصویری از غرفه مجمع جهانی شیعه شناسی در نمایشگاه کتاب دینی - مصلی قدس قم تخفیف ۵۰% راهرو دوم غرفه ۱۰۲ با نام انتشارات دارالتهذیب عرضه کننده ۷۱ عنوان در ۱۴۸ جلد کتب علمی در موضوعات اهل بیت ، امامت ، عصمت ، آیات ولایت ، امام شناسی ،…