صفحه آرشیو

معاد روحانی

اقوال و نظرات درباره معاد۲

اقوال و نظرات درباره معاد۲ اقوال و نظرات درباره معاد۱ اقوال و نظرات درباره معاد۳ ب) معاد جسمانی به اعتبار ملاک دوّم از نظر قرآن معاد جسمانی به اعتبار ملاک دوّم ـ یعنی در عالم رستاخیز که یک سلسله لذّات و آلام و پاداش‌ها و کیفرها وجود…

اقوال و نظرات درباره معاد۱

اقوال و نظرات درباره معاد۱ اقوال و نظرات درباره معاد۲ اقوال و نظرات درباره معاد۳ بحث معاد به طور کلی مربوط به اصول عقاید می‌باشد و از پیچیدگی و اهمیّت فوق‌العاده‌ای برخوردار است؛ خصوصاً‌ مسأله معاد جسمانی که همیشه مسأله دشواری بوده…

معاد روحانی

معاد روحانی اگر می‌گوییم معاد جسمانی، به این معنا نیست که فقط معاد جسمانی است نه روحانی، بلکه اثبات معاد جسمانی همان نظریه‌ای است که جسم مادّی دنیوی نیز به ضمیمه روح که تدبیر بدن را به عهده دارد محشور می‌شود؛ هم چنین اگر گفته…