عنوان کتاب : معاویه از دیدگاه امام علی علیه السلام
مؤلف یا مترجم : موسی امینی
ناشر : آشیانه مهر
سال چاپ : ۱۳۹۱

نام کتاب: شبهه شناسی قیام امام حسین علیه السلام
مولف: جواد بامری
ناشر: انتشارات اشیانه مهر
چاپ: اول/۱۳۹۲