صفحه آرشیو

معتز عباسی

دوم شعبان

۱- آغاز وجوب روزه (۲ هجری قمری) ۲- حرکت سپاه اسلام همراه با رسول خدا "صلی الله علیه و آله" از مدینه به جهت غزوه بنی مصطلق (۵ هجری قمری) ۳- مرگ معتز عباسی (۲۵۵ هجری قمری) ۴- وفات آیه الله شیخ مجتبی حاتمی لنکرانی (۱۴۰۶ هجری قمری) ---…