صفحه آرشیو

معتصم

پانزدهم ربیع الثانی

پانزدهم ربیع الثانی ۱- زندانی شدن محمد بن قاسم علوی در نزد معتصم (۲۱۹ هجری قمری) ۲- کشته شدن اوتامش سردار معروف عباسی (۲۴۹ هجری قمری) ۳- درگذشت آیت الله محمدعلی سیبویه (۱۳۲۲ هجری قمری) --- ۱- زندانی شدن محمد بن…