صفحه آرشیو

معجزات امام علی علیه السلام

معجزات امام علی علیه السلام

معجزات امام علی علیه السلام خلاصه پرسش ‌آیا در منابع معتبر، معجزاتی از امام علی(ع) گزارش شده است. چند مورد آن‌را با سند صحیح نقل کنید؟ پرسش لطفاً چند تا از معجزات امام علی(ع) را بر پایه منابع شیعی با سند صحیح…