صفحه آرشیو

معجزات

معجزات

معجزات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) در طول رسالت ۲۳ ساله خویش معجزاتی داشت کدامیک از معجزات ایشان به طور مستقیم در قرآن کریم اشاره شده است؟ !علاوه بر قرآن مجید که اعجاز جاودانه آن آشکار و بدیهی است، پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و…

شهادت سنگریزه ها

آورده اند که روزی ابوجهل و ولید و مغیره و شیبه - علیهم اللعنه - به حضرت خواجه صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و گفتند: ای محمد! کیست گواهی دهد که تو رسول خدایی ؟ خواجه صلی الله علیه و آله و سلم گفت : کل شجر و مدر و حجر و حشیش . هر سنگ و…