صفحه آرشیو

معجزه

بررسی معجزات اهل بیت

بررسی معجزات اهل بیت معجزه معجزه از عجز گرفته شده و عجز به معنی ناتوانی است. پس معجزه پدیده‌ای است که تمام عوامل طبیعی از ایجادش ناتوان باشند و عقل هر عاقلی این چنین پدیده‌ای را مربوط به طبیعت نداند و به عبارت علمی، معجزه فاعل است و از…

معجزات و کرامات پیامبر اکرم و ائمه طاهرین

معجزات و کرامات پیامبر اکرم و ائمه طاهرین قدر مسلم پیروان راستین هر مکتبی خود را مؤظف می‌دانند که در تحکیم و ترویج مبانی اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی و... آن مکتب تلاش و کوشش کنند. در این راستا برای خننثی کردن و یا سد پیشروی مکاتب دیگر که…

آیا ائمه(ع) نیز علاوه بر نص نبی اکرم و امام قبلی، باید هر کدام برای اثبات امامت خویش معجزه داشته…

آیا ائمه(ع) نیز علاوه بر نص نبی اکرم و امام قبلی، باید هر کدام برای اثبات امامت خویش معجزه داشته باشند؟ در رابطه با این که چرا ما شیعیان قائلیم که امامان معصوم(علیهم السلام) دوازده نفر بیشتر نیستند گفتنی است که تنها راهی که در این زمینه…