صفحه آرشیو

معرفی برخی منابع در رابطه پاسخ به شبهات وهابیت

معرفی برخی منابع در رابطه پاسخ به شبهات وهابیت

معرفی برخی منابع در رابطه پاسخ به شبهات وهابیت منابع موجود برای پاسخ گویی به شبهات وهابیت ۱٫ پاسخ به پرسشها از دیدگاه تشیع و تسنن در ۳ مجلّد، دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت بلوچستان، محل تهیه: دورشهر مؤسسه آموزشی و پژوهشی…