صفحه آرشیو

معرفی

معرفی

یهودیت رسانه ای

نفوذ یهود بر رسانه های انگلستانامروزه سازندگان فیلم، افرادی هستند که قدرتمندترین رسانه ها را در جهان کنترل می کنند و به همین دلیل است که ایده آل ها می توانند ترسیم کنند، زبان را تغییر دهند یا حکومت را واژگون کنند. (جان باکر ۱۹۹۵۹)طبق نظریه…

میرزا آقا خان‌ نوری‌ و حسینعلی‌ بهاء

۱٫ میرزا آق۱ا خان‌ نوری؛ پیوند با انگلیس‌ (و روس)مورخان‌ نوعاً‌ میرزا آقاخان‌ نوری‌ اعتمادالدوله‌ (1281ـ۱۲۲۲ق) را فردی‌ «انگلوفیل‌ و تحت‌الحمایه‌‌ انگلیس» می‌شمارند و بر تباهی‌ اخلاق‌ و اعمال‌ او، بویژه‌ نقشش‌ در فرایند عزل‌ و قتل‌ امیرکبیر…

روز شمار جریان بابیت و بهائیت

در بحث از فرقه بابیت و بهائیت، و بررسی مسائل گوناگونی راجع به آن‌ها، جای جای با حوادث و رویدادهایی روبه‌رو می‌شویم که شناخت جایگاه و جغرافیای تاریخی آن‌ها به آشنایی کلّی و جامع با پیشینه این فرقه در طی تاریخ نیاز دارد. با این آشنایی کلی،…

تاریخ تدوین فقه اسلامی

الف) نقل و تدوین احادیث و احکام و اجتهاد اصحاببخشی از قوانین و احکام فقهی اسلام، بر اساس آیات قرآن مجید تدوین یافته است. مفسران و مجتهدان برای تسهیل کار مراجعان، اهم این آیات را- که حدود پانصد آیه است- در کتاب های ویژه ای به نام « آیات…

آشنایی با آیین یهودیت(۲)

۱۳- عقاید و احکام مذهبیعلام دینی ، پزشک و فیلسوف یهودی ، موسی بن میمون (۱۱۳۵ - ۱۲۰۴ م .) به آیین یهود لباسی نو پوشاند و سیزده اصل برای آن ترتیب داد، به این شرح :۱٫ وجود خدا؛۲٫ یگانگی او؛۳٫ مجرد بودن او؛۴٫ نداشتن زمان ؛۵٫ حکمت او در امور؛۶٫…

آشنایی با آیین مسیحیت (۱)

۱- عصر ظهور عیسی (علیه السلام)حضرت عیسی مسیح (ع ) در نقطه ای ازجهان متولد شد که به تازگی زیر سلطه رومیان درآمده بود و فلسطین یکی از آخرین سرزمینهایی بود که به دست رومیان تسخیر شد. در آن عصر، یهودیان به شکل نامطلوبی زیر یوغ بیگانگان قرار…

آشنایی با آیین یهودیت(۱)

۱- عبرانیانیهودیان مانند اعراب و آشوریان ، از نژاد سامی هستند. زبان ، ادبیات ، فرهنگ ، آداب ، رسوم و اعتقادات این اقوام چنان به یکدیگر نزدیک است که دانشمندان معتقد شده اند اصل آنها به یک جا می رسد و برای بررسی و تحقیق در زمینه فرهنگ سایر…

واکاوی پرونده وزیر همایون در عصر قاجار

(کارنامه‌ یک‌ وزیر بهائی‌)در دوران‌ سلطنت‌ قاجار، از بدو تأسیس‌ تا وقوع‌ کودتای‌ انگلیسی‌ 1299، تنها به‌ یک‌ وزیر بهائی‌ در حکومت‌ ایران‌ برمی‌خوریم‌ که‌ آن‌ هم‌ پس‌ از برکناری‌ از وزارت، و صرفاً‌ به‌ انگیزه‌ سیاسی، در خط‌ این‌ فرقه‌…

آشنایی با آیین مسیحیت (۲)

۱۲- اعتقاداتعلم لاهوت (یا الهیات ) نزد مسیحیان به تمام مظاهر تلاش آنان برای فهم ایمان مسیحی اطلاق می شود. علمای الهی بنیادگرا بر این مساءله تاءکید می کنند که ما نمی توانیم شناختی از خدا داشته باشیم ، مگر آنچه را که خود او بر ما مکشوف سازد،…

ابو هریره و نشر اسرائیلیات (۱)

عن النبى(صلّی الله علیه و آله و سلّم) : ستکون عنّى رواه یروون الحدیث فأعرضوه على القرآن، فإن وافق القرآن فخذوه وإلاّ فدعوه.پس از من، راویانى خواهند بود که حدیث مرا نقل مى کنند؛ هرگاه حدیث من به شما رسید، آن را بر قرآن عرضه نمایید؛ چنانچه…