صفحه آرشیو

معرفی

معرفی

ابو هریره و نشر اسرائیلیات (۱)

عن النبى(صلّی الله علیه و آله و سلّم) : ستکون عنّى رواه یروون الحدیث فأعرضوه على القرآن، فإن وافق القرآن فخذوه وإلاّ فدعوه.پس از من، راویانى خواهند بود که حدیث مرا نقل مى کنند؛ هرگاه حدیث من به شما رسید، آن را بر قرآن عرضه نمایید؛ چنانچه…

ابو هریره و نشر اسرائیلیات (۲)

تحلیل ابن حجر از تعداد اسامى ابوهریره اسامى یى که براى ابوهریره، این مرد سى چهره تاریخ عرب نقل کردیم، در منابع معتبر رجال و تاریخ ذکر شده است، از جمله در: الاستیعاب فى تمییز الصحابه، الاصابه فى معرفه الصحابه، تاریخ ابن عساکر، طبقات ابن سعد،…

ابو هریره و نشر اسرائیلیات (۳)

مرگ ابوهریره یحیى بن معین در کتاب تاریخ خود، فوت ابوهریره را در سال ۵۸هـ، زمان خلافت معاویه، دانسته و گفته است که در همین سال، سعید بن عاص، سعد بن مالک و عایشه نیز وفات یافتند.۳۷دانشمند ژرف اندیش جهان اسلام، شیخ محمود ابوریّه، از قول شارح…