صفحه آرشیو

معرفی

معرفی

پژوهشی درباره سرداب مقدس

پژوهشی درباره سرداب مقدس سرداب مقدس، زیرزمینى است در سامرَا، کنار مزار امام هادى و امام عسکرى (علیه السلام) آن سرداب محل زندگى وعبادت امام هادى وامام حسن عسکرى و حضرت مهدى (علیه السلام) بوده وتمام دیدارها با حضرت مهدى (علیه السلام) در زمان…

پژوهشی درباره سرداب مقدس

پژوهشی درباره سرداب مقدس سرداب مقدس، زیرزمینى است در سامرَا، کنار مزار امام هادى و امام عسکرى (علیه السلام) آن سرداب محل زندگى وعبادت امام هادى وامام حسن عسکرى و حضرت مهدى (علیه السلام) بوده وتمام دیدارها با حضرت مهدى (علیه السلام) در زمان…

پژوهشی درباره سرداب مقدس

پژوهشی درباره سرداب مقدس سرداب مقدس، زیرزمینى است در سامرَا، کنار مزار امام هادى و امام عسکرى (علیه السلام) آن سرداب محل زندگى وعبادت امام هادى وامام حسن عسکرى و حضرت مهدى (علیه السلام) بوده وتمام دیدارها با حضرت مهدى (علیه السلام) در زمان…