صفحه آرشیو

معرفی

معرفی

باز کاوی خصیصه های تحریف گرایانه قوم یهود از دیدگاه شهید مطهری(ره) (۴)

دشمن شناسی درکنار توصیه های ائمه معصومین و امام خمینی (ره) در حوزه دفاعی ـ امنیتی و تدوین استراتژی کلان آنچه از جایگاه ویژه ای برخوردار است، دشمن شناسی و موضع گیری مناسب می باشد. دشمن شناسی باعث تقویت قدرت تحلیل در عرصه نظام بین الملل می…