صفحه آرشیو

معرفی

معرفی

قوم یهود از برگزیدگى تا نژادپرستى(۱)

الف) قوم برگزیده عهد قدیم در کتاب تورات، که در سنت یهودى به شخص حضرت موسى منسوب است، فقراتى آمده است که جایگاه ویژه قوم اسرائیل را نشان مى دهد. از این کتاب برمى آید که برنامه خدا این بوده که از نسل ابراهیم قومى به وجود آورد و به آن قوم…

قوم یهود از برگزیدگى تا نژادپرستى(۲)

بنا به آنچه گذشت، عهد قدیم قوم اسرائیل را قوم برگزیده خدا مى داند و از سوى دیگر، در تاریخ یهودیت گاهى از برگزیدگى قوم، برترى قوم اسرائیل نسبت به سایر اقوام برداشت شده است و حتى در کشور اسرائیل قوانینى وضع و اجرا شده که حاکى از تبعیض نژادى…

باز کاوی خصیصه های تحریف گرایانه قوم یهود از دیدگاه شهید مطهری(ره) (۱)

مقدمه تاریخ قوم یهود از تحریف، جعل، تغییر مفاهیم و محتوای ادیان و رخدادهای تاریخی است. قدمت اینگونه تحریفات به پیش از پیامبری حضرت موسی(ع) می رسد. آن حضرت در زمان پیامبری خویش، همواره با لجاجت و عنادورزی این قوم روبرو بود. در کتاب تورات…

باز کاوی خصیصه های تحریف گرایانه قوم یهود از دیدگاه شهید مطهری(ره) (۲)

نقش وسایل ارتباط جمعی به عنوان عوامل تحریف شهید مطهری بیان داشته که در هر مملکتی اگر گروهی بتواند، آن شاهرگها ـ یعنی وسایل ارتباط جمعی مثل مطبوعات ـ را تصاحب کند، می تواند شاهرگهای اقتصادی را نیز به دست گیرد. او در مورد یهودیان بیان نموده…

باز کاوی خصیصه های تحریف گرایانه قوم یهود از دیدگاه شهید مطهری(ره) (۳)

همبستگی در مواجهه با دشمن به نظر شهید مطهری از دیگر آسیب هایی که بر پیکر جوامع اسلام وارد شد، عدم همبستگی و وحدت میان جوامع مسلمان بود؛ یعنی همان چیزی که باعث شد نه تنها مسلمانها جایگاه واقعی خود را در عرصه جهانی از دست بدهند، بلکه به…