معرفی حوزه ریاست
۲۹ شهریور ۱۳۹۶

معرفی حوزه ریاست حوه ریاست شامل دو بخش مهم می باشد که فعالیت های مدیریتی را در مجمع کنترل می نمایند. این دو بخش عبارتند از : ۱- دفتر مدیریت ۲- روابط عمومی و تبلیغات

معاونت اداری و مالی   این معاونت بزرگترین معاونت مجمع جهانی شیعه شناسی می باشد و واحدهای زیادی ذیل این مجموعه فعالیت می کنند تا مجمع بتواند به چرخه حیات خود ادامه دهد. واحدهای این معاونت شامل بخش های ذیل است: ۱- مدیریت خدمات رایانه ای ۲- مدیریت عرضه و فروش محصولات ۳- مدیریت خدمات […]

معاونت ارتباطات و امور بین الملل یکی از ضرورت‌های محسوس در بدو تأسیس مجمع، عدم ارتباط جامعه علمی کشور با موضوع تخصصی و مبنایی شیعه‌شناسی بود. عدم وجود رشته‌های حوزوی و دانشگاهی شیعه‌شناسی در مراکز تحقیقاتی، مجمع را بر آن داشت تا با ارتباط مستمر با این مراکز و اعلام ضرورت‌ها و نیازمندی‌ها و همچنین […]

۱- واحد پژوهش ایدئولوژی واحد تحقیقات و پژوهش مجمع جهانی شیعه شناسی از همان روزهای آغازین، بر مطالعه دقیق درک عمیق، و بررسی ویژگیهای ممتاز اندیشه شیعی و فرهنگ آرمانی و مترقی آن پی ریزی گردید. این واحد با دعوت از محققین و متخصصین برجسته حوزوی و دانشگاهی فعالیت‌های خود را آغاز نموده و هم […]

معرفی معاونت فضای مجازی و اطلاع رسانی مجمع جهانی شیعه شناسی در حال حاضر شامل سه بخش کلی است: ۱- بخش وب سایت این بخش شامل تارنمای مجمع جهانی شیعه شناسی است که وظیفه معرفی مجمع و نیز اطلاع رسانی کارها و فعالیت های مجمع را بر عهده دارد. تارنمای مجمع در حال حاضر دارای […]