صفحه آرشیو

معصوم

آیا امام علی علم غیب داشت؟

آیا علی علم غیب داشت؟ پرسش عالمان شیعی که علی بن ابی طالب علم غیب داشت و ادعا می کنند که علی گفت (ادعای کذب بر علیه علی): من خدای زمینم که در زمین آشتی بدهم. (مرآت الانوار ص ۵۹).اما در اصولالکافی آنها ادعا می کنند که علی رعد و برق و صاعقه…