صفحه آرشیو

معلم قرآن

بیست و یکم شعبان

۱- درگذشت معلم قرآن، استاد "محمدتقی شریعتی" (۱۴۰۷ هجری قمری) ۲- درگذشت آیه الله «شیخ عبدالرسول قائمی» (۱۴۱۴ هجری قمری) --- ۱- درگذشت معلم قرآن، استاد "محمدتقی شریعتی" (۱۴۰۷ هجری قمری) محمدتقی شریعتی در روستای مزینان…