صفحه آرشیو

معنای شارع مقدس

معنای شارع مقدس

معنای شارع مقدس خلاصه پرسش معنای «شارع مقدس» چیست؟ آیا پیامبر(ص) یا ائمه اطهار(ع) هم شارع هستند؟ پرسش معنای «شارع مقدس» چیست؟ شارع مقدس خداست یا پیامبر؟ پاسخ اجمالی مراد از شارع، در کاربردهای علمی بویژه در کتب فقهی،…