صفحه آرشیو

معنای صفات جواد و کریم و تفاوت این دو باهم

معنای صفات جواد و کریم و تفاوت این دو باهم

معنای صفات جواد و کریم و تفاوت این دو باهم پرسش از صفات خداوند جواد و کریم است؛ معنای این صفات چیست؟ آیا صفت جواد بودن برتر از کریم بودن است؟ پاسخ اجمالی با مروری در کتب لغوی می‌توان به این برداشت رسید که دو صفت و ویژگی «جواد بودن» و…