صفحه آرشیو

معنای عترت در حدیث ثقلین

معنای عترت در حدیث ثقلین

معنای عترت در حدیث ثقلین معنای کلمه «عترت» چیست؟ و در حدیث ثقلین از نگاه اهل بیت چه معنایی دارد؟ پاسخ اجمالی «عترت» در لغت به معنای خویشاوندان نزدیک و ذرّیه است. اما از دیدگاه شیعه –با توجه به روایات-؛ مقصود رسول خدا(ص) از عترت در حدیث…