صفحه آرشیو

معنای مولی

معناى ولایت

معناى ولایت ابوهلال عسکرى، لغت‏شناس معروف عرب، در بحث فرق میان «مولى و ولى»، ولى را چنین معنى مى‏کند: «واصل الولىّ جعل الثانى بعد الاول من غیر فصل من قولهم هذا یلى ذاک ولیا.»() «اصل معناى «ولىّ» قرار دادن دوم به جاى اول است بدون…