صفحه آرشیو

معنا و مفهوم ولایت

معنا و مفهوم ولایت

معنا و مفهوم ولایت پیشگفتار ولایت یکی از ارکان اصلی و آموزه های اساسی دین مبین اسلام بلکه به تعبیر، دقیق تر، اصلی ترین و اساسی ترین آموزه ی آن است.علاوه بر آیاتی که محوریت این موضوع را بیان می کند روایات متعددی وارد شده که…