صفحه آرشیو

معنا و منشا پیدایش اصطلاح رافضی

معنا و منشا پیدایش اصطلاح رافضی

معنا و منشا پیدایش اصطلاح رافضی «رافضی» به چه معنا است؟ و چرا به شیعیان، رافضی می‌گویند؟! پرسش در دنیای مجازی خیلی از عبارت و اصطلاح شیعه رافضی به‌کار گرفته می‌شود که گویا معنای منفی و سلبی دارد. لطفاً در مورد آن بیشتر توضیح…