صفحه آرشیو

معنویت گرایی

معنویت گرایی

دستیابی به آرامش روانی در آینه قرآن کریم

مقدمه فشار روانی از رایج ترین بیماری های دوران معاصر است، به گونه ای که کارشناسان سازمان بهداشت جهانی تحقیق و برآورد کرده اند که حدود شش درصد از کل جمعیت جهان (معادل سیصد میلیون نفر) از فشارهای روانی رنج می برند و شروع هشتاد درصد از…

تربیت بر مدار توحید با الهام از سیره و کلام امام علی علیه السلام

در منابع ديني، شواهد بسياري گواهي مي دهد که محور دعوت پيامبران الهي عليهم السلام در طول تاريخ، توحيد بوده است و همه تعاليم آنان به همين اصل اساسي باز مي گردد. از آيات قرآن مجيد، که به بيان هدف بعثت انبياعليهم السلام پرداخته است، اين نکته به…

راههای مبارزه با فشارهای روانی از منظر قرآن

فشار رواني يکي از رايج ترين بيماريهاي زمان معاصر است، به گونه اي که طبق برآورد کارشناسان سازمان بهداشت جهاني حدود شش درصد کلّ جمعيّت جهان از بيماريهاي رواني رنج مي برند و شروع هشتاد درصد از بيماريهاي جسمي با فشار رواني همراه بوده است. روان…

معنویت و عقلانیت، نیاز امروز ما

مراد ما از معنويت، «تدين متعقلانه» است؛ يعني ديانتي که عقلاني شده است؛ يا به تعبير بهتر، فهم عقلاني از دين . اين فهم عقلاني از دين، به گمان من، هم «حق» است و هم به «مصلحت» ماست . اولا «حق»…