صفحه آرشیو

معنى «اناالحق» منصور حلاج

معنى «اناالحق» منصور حلاج

معنى «اناالحق» منصور حلاج

حسین بن منصور حلاج از جمله شخصیتهایی است که پیرامون وی سخنان بسیاری در طول تاریخ مطرح بوده است.بعضی او را عارفی بزرگ و سالکی واصل و بعضی او را شیادی مکار و مدعی نیابت امام زمان (عج ) و حتی دیوانه می دانند !راسخون در آستانه ی سالروز اعدام…