صفحه آرشیو

معنی لقب مجتبی

معنی لقب مجتبی

معنی لقب مجتبی خلاصه پرسش معنای «مجتبی» و «اجتباء» چیست؟ پرسش معنای «مجتبی» و مصدر آن چیست؟ پاسخ اجمالی واژه «مجتبی»، برگرفته از ریشه «جبی» است. معنای اصلی «جبی» جمع کردن و جمع شدن است؛…