صفحه آرشیو

مفاسد اجتماعی

مفاسد اجتماعی

فقه السیره نویسی؛ شیوه ای نوین درتاریخ نگاری اسلامی(۱)

مقدمه سیره نگاری یا همان نگارش تاریخ زندگانی پیامبر اسلام(ص) از همان قرن های اولیه آغاز شد و همانگونه که خواهیم دید- به عنوان یک رشته ویژه در تاریخ نگاری اسلامی پی گرفته شد. واژه «سیره» اسم مصدر از ریشه «سیر» به…

فقه السیره نویسی؛ شیوه ای نوین در تاریخ نگاری اسلامی(۲)

فقه السیره نویسی گفته شد که از فقه السیره دو تعریف متفاوت در دست می باشد. براین اساس، در طول تاریخ به خصوص در عصر حاضر، هم کتاب هایی به عنوان فقه السیره به معنای تحلیل حوادث تاریخی عصر پیامبر تألیف شده و هم کتاب هایی به عنوان فقه السیره…

فقه السیره نویسی؛ شیوه ای نوین در تاریخ نگاری اسلامی(۳)

۵٫ دروس السیره النبویه و عبرها (فقه السیره) نوشته دکتر احمد محمد علیمی نویسنده این کتاب در مقدمه اشاره می کند که کتاب هایی با عنوان «فقه السیره» نوشته شده که هر کدام شیوه خاص خود را دارد؛ برخی از آنها فقط به استنباط احکام…

چارچوب نظری، زوایا و بایسته های آن(۱)

مقدمه مسئله روش تحقیق در علوم انسانی و از جمله علم تاریخ، دیرزمانی است که دغدغه اندیشمندان این عرصه را برانگیخته و آنان راه کارها و آیین نامه هایی را برای اتقان هر چه بیشتر نتایج و دستاوردهای علوم انسانی ارائه کرده اند. در این ارتباط،…

چارچوب نظری، زوایا و بایسته های آن(۲)

۳٫ فواید چارچوب نظری گرچه از خلال تعریف های ارائه شده برای چارچوب نظری، تا حدودی فایده ها و کاربردهای آن مشخص شد، با وجود این، یادکرد فواید مشخص استفاده از چارچوب نظری در پژوهش، علاوه بر پاسخ دادن به چرایی این اقدام از سوی مورخان، می…

چارچوب نظری، زوایا و بایسته های آن(۳)

۵٫ راه های دستیابی به چارچوب نظری منطقی اندیشمندان عرصه علوم اجتماعی پس از روبه رو شدن که با محدودیت ها و نارسایی ها چارچوب های نظری موجود در تبیین مسائل جدید پژوهشی، پیشنهادهایی به منظور حل این مشکل و دستیابی به چارچوب نظری مناسب برای…

چارچوب نظری، زوایا و بایسته های آن(۴)

۷٫ بومی سازی چارچوب نظری با رویکرد اسلامی افزون بر بعضی ضوابط کلی و عام مربوط به بومی سازی چارچوب نظری که پیش از این به آن اشاره شد، به طور طبیعی، بومی سازی چارچوب نظری با رویکرد اسلامی و در ارتباط با مسائل اجتماعی و تاریخی جوامع اسلامی،…

آخوند انگلیس پسند!

مروری بر فتنه انگیزی یک روحانی نمای شیعه و تبعات آن اشارهماجرایی که مرور می کنید یک خیمه شب بازی تأسّف بار از سوی کسی است که خود را در حدّ پاسخ به استفتائات شیعیان می داند و با دست آویز قرار دادن اختلافات مذهبی به نحوی افراطی و اهانت بار،…

صفات و ویژگیهای منافقان

یکی از مسائل مهمّی که در سوره های مختلف قرآن مورد بحث قرار گرفته، مساله «نفاق» است و قرآن از گروهی به نام «منافقین» به عنوان دشمنان اسلام و مسلمین یاد می کند که در لغت فارسی از آن به «دورو» یا «دو…