صفحه آرشیو

مفاهیم کلامی

مفاهیم کلامی

پیامد گناه آدم در عهدین و قرآن: سقوط ، خروج یا هبوط؟ (۱)

اشاره داستان زندگى حضرت آدم(علیه السّلام) در تورات و قرآن مجید آمده است. در هر دو کتاب اشاره به گناهى شده که این شخصیت مرتکب شده و در زندگى او و نسلش تأثیرگذار بوده است. از ظاهر الفاظ تورات برداشت مى شود که تأثیر فورى گناه آدم این بود…

پیامد گناه آدم در عهدین و قرآن: سقوط ، خروج یا هبوط؟ (۲)

ج) گناه آدم و پیامدهاى آن در قرآن مجید در قرآن مجید نیز ماجراى گناه آدم و تغییر وضعیت او نقل شده است. اما قبل از پرداختن به گناه آدم و تغییر وضعیت او باید ببینیم وضعیت اولیه آدم چگونه بوده است. در آیات متعددى از قرآن از چگونگى خلقت انسان…

بررسی سیر تحول و ارتباط معانی واژه اثم

مقدمه: شناخت واژه ها و مفردات قرآن از جمله مقدمات مهم در فهم قرآن و تفسیر آن به شمار می رود. هر کس که بخواهد از دریای بی کران قرآن بهره برد و بر شگفتنی های آن مطلع گردد به ناچار می باید بر الفاظ آن آشنا باشد و به ویژه که در برخی از…

شکوفایى بحث هاى کلامى در عصر امام صادق علیه السلام و علل آن

آغاز پيدايش علم کلام در جهان اسلام تحقيق بيش تر و عميق تر درباره موضوع بحث (شکوفايى بحث هاى کلامى در عصر امام صادق عليه السلام و علل آن) مى طلبد تا درباره پيشينه علم کلام و آغاز پيدايش آن در جهان اسلام، کندوکاوى هر چند کوتاه صورت گيرد. بر…

پلورالیسم

در بخش نخست اين مقال، ليبراليسم سياسي و ديني و نيز پلوراليسم ديني تبيين شد . پلوراليسم ديني، که جان هيک بنيان‏گذار آن است، انعکاس ليبراليسم سياسي در الهيات ليبرال مسيحي است . ليبراليسم سياسي، مدعي بي‏طرفي نسبت به افکار سياسي، و…

لطف در نزد آکویناس و در کلام شیعه

از جمله مفاهيم بسيار مهم و كليدى در كلام مسيحيت، مفهوم لطف است. متناظر با اين مفهوم، در كلام شيعى قاعده لطف قرار دارد كه از مسائل پراهميت است و كاربردى گسترده دارد. در بدو امر، ممكن است اين سؤال به نظر آيد كه چه نسبتى بين اين دو مفهوم…

دین و سیاست

تعريف دين دين را مي توان به مجموعه به هم پيوسته اي از باورها و انديشه هاي برگرفته از وحي الهي در رابطه با جهان، انسان، جامعه و جهان پس از مرگ تعريف کرد که هدف آن، هدايت انسان به سوي روش بهتر زيستن و کاملتر شدن است. اين تعريف منطبق با…