صفحه آرشیو

مفهوم شناسی شیعه

مفهوم شناسی شیعه

عوامل ظهور شیعه

عوامل ظهور شیعه عوامل ظهور و بروز شیعه و یا به تعبیری دیگر: جدایی شیعه از عامه را می توان در امور ذیل خلاصه کرد:اوّل: وجود آیات فراوان بر امامت و ولایت اهل بیت(علیهم السلام).دوّم: وجود آیات فراوان در مورد فضائل و مناقب اهل…

شیعه و تشیع در لغت و اصطلاح

شیعه و تشیع در لغت و اصطلاح مفهوم شیعه در لغتواژه ی شیعه از نظر لغت در دو معنا به کار رفته است.۱ موافقت و هماهنگی دو فرد یا دو گروه در عقیده یا عمل، بدون این که یکی تابع دیگری باشد؛ چنان که در لسان العرب (۱) آمده: شیعه جماعتی را گویند که…