مقدمه اگر بپذیریم که ترجمه ی نوعی «بازآفرینی متن است، در این صورت، ترجمه را عرصه ی بازتاب اندیشه های نویسندگان و مترجمان دانست. مترجم با توجه به شرایط حاکم بر موقعیت ارتباطی، پیش انگاره های فرهنگی، سیاسی، اعتقادی و عوامل اثرگذار به انتقال پیام متن به زبان مقصد می پردازد. در فرآیند بازآفرینی، مترجم، […]

نقدی بر ترجمه ی «آندره دوریه» «پروفسور اربری» براین باور است که چنین گمانه زنی و ارزیابی شتاب زده در مورد ویژگی های شایسته ی قرآن، بسیار شگفت آور، مغرضانه و تعصب آمیز و ترجمه ی «آندره دوریه» از این کتاب بسیار دور از حقیقت، صحت، درستی و کمال است. به طور مثال، برداشت وطرز […]

  ۴٫ آشفته گی، ملال آور و گنگ بودن متن قرآن «توماس کارلاین» (Thomas Carlyle) درباره ی متن قران چنین اظهار نظر می کند: من تاکنون کتابی چنین دشوار و پرزحمت در زندگی ام ندیده ام؛ کتابی ملال آور، درهم و برهم و گیج کننده، ناتمام و بی نظم و بی قید و خام و […]

دیدگاه پروفسور «آربری» در مورد ترجمه های قرآن «… تشخیص یکپارچگی قاطع و یکنواختی کسل کننده ی تمامی ترجمه ها که قالباً به نوعی، بر روند ترجمه های قرون هفدهم تا بیستم حاکم بود، پژوهشگر را مواجه با مشکلی نخواهد کرد. [در تمام این گونه ترجمه ها] یک نگرش وجدانی توام با ایمانی کورکورانه و […]

پیش فرض های مستشرقان درباره ی مصدر قرآن مستشرقان و دانشمندان غربی درباره ی تعیین مصدر و منشا آیات قرآن کریم ارائه داده اند که به شرح ذیل می باشند: ۱٫ وحیانی بودن قرآن برخی از دانشمندان غربی، مانند: دکتر «موریس بوکای» فرانسوی، «جان دیون پورت» انگلیسی، منشا قرآن را وحی صریح الهی دانسته اند […]

اشاره دستورالعملهای ذیل در باب اصول و شیوه های ترجمه ی کتب مقدس در کلیسای کاتولیک رم، در ماه مارس سال ۲۰۰۱ میلادی از سوی مجمع عبادت الهی و گروه آیینهای مذهبی (نمایندگان مسئول آیین نیایش کلیسایی) در سندی به نام «آیین موثق نیایش» (liturgiam authenticam) چاپ و منتشر شده است. ما در اینجا مفاهیم […]

درآمد دانشمندان زبان شناسی در یک روایت تعداد زبانهای زنده ی جهان را بین ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ زبان تخمین زده اند، البته این تخمین بستگی به این دارد که مراد و مقصود از زبان چه باشد، اگر میان زبان و لهجه تفاوت قائل شویم، آمار زبان های جهان به این شرح است: ۱٫ آسیا حدود […]

۱٫ پیشینه ی تاریخی تهیه ی کتابنامه برای ترجمه های متون مقدس، به صورت اثری مستقل، در آثار گذشتگان مورد توجه نبوده است. این موضوع در کتابشناسیها و در مقدمه ی ترجمه ها اغلب به صورت جانبی پرداخته شده است. ابن ندیم در فن دوم از مقاله ی اول کتابش، در بحث از کتب شرایع، […]

مقدمه هدف اصلی این نوشته، که به مناسبت برگزاری همایش بزرگداشت مترجم نامی قرآن و نهج البلاغه و صحیفه ی سجادیه، مرحوم سید علی نقی فیض الاسلام، که خداوند جایگاه وی را در اعلا علیین قرار دهد، تهیه شده، بررسی نمایه سازی ترجمه و برداشت از منابع دینی و پرداختن به ضرورت آن است. در […]