صفحه آرشیو

مقایسه یهود و مسیحیت

مقایسه یهود و مسیحیت

گفتگوی یهود و مسیحیّت

مقدمهمسیحیّت از ابتدای ظهور خود گسترش دینی را یکی از اهداف عمده به حساب می آورد. از اینرو مسیحیان اولیه در بین یهودیان یعنی جامعه ای که مسیحیّت در آن ظهور کرده بود همواره به شیوه ی گفتگوی دینی به فکر گسترش دین خود بودند. تا جائیکه…