صفحه آرشیو

مقصود از قلم

در آیات ۴ و ۵ سوره علق و نیز آیه اول سوره قلم، منظور از قلم چیست؟

 پاسخ خدای متعال در آیه ۴و ۵ سوره علق، و در نخستین آیاتی که بر پیامبر اسلام(ص) نازل فرمود، مسئله تعلیم از طریق قلم را مطرح نمود: «الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ»؛ همان کسى که به وسیله قلم تعلیم نمود، و به…