صفحه آرشیو

ملاقات با امام زمان (عج)

ملاقات با امام زمان (عج)

مرا نجویید

توقیع مبارک حضرت بقیهالله (روحی له الفداء) در مورد ابوالعباس خضر بن ابی صالح حدثنا ابومحمد عمار بن الحسین بن الاسحاق الا سروشنی، رضی الله عنه، قال حدثنا ابوالعباس الخضر بن ابی صالح الجندی، رضی الله عنه،‌ انه خرج الیه من صاحب الزمان(ع)…

مرا نجویید

توقیع مبارک حضرت بقیهالله (روحی له الفداء) در مورد ابوالعباس خضر بن ابی صالح حدثنا ابومحمد عمار بن الحسین بن الاسحاق الا سروشنی، رضی الله عنه، قال حدثنا ابوالعباس الخضر بن ابی صالح الجندی، رضی الله عنه،‌ انه خرج الیه من صاحب الزمان(ع)…

مرا نجویید

توقیع مبارک حضرت بقیهالله (روحی له الفداء) در مورد ابوالعباس خضر بن ابی صالح حدثنا ابومحمد عمار بن الحسین بن الاسحاق الا سروشنی، رضی الله عنه، قال حدثنا ابوالعباس الخضر بن ابی صالح الجندی، رضی الله عنه،‌ انه خرج الیه من صاحب الزمان(ع)…

نامه ای سرنوشت ساز

اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا توقیع حضرت صاحب الامر(روحی له الفداء) به افتخار اسحق بن یعقوبعن اسحق بن یعقوب، قال سألت محمد بن عثمان العمری -رحمه الله - ان یوصل لی کتاباً قد سألت فیه عن مسائل اشکلت علیی فورد التوقیع بخط…

نامه ای سرنوشت ساز

اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا توقیع حضرت صاحب الامر(روحی له الفداء) به افتخار اسحق بن یعقوبعن اسحق بن یعقوب، قال سألت محمد بن عثمان العمری -رحمه الله - ان یوصل لی کتاباً قد سألت فیه عن مسائل اشکلت علیی فورد التوقیع بخط…

نامه ای سرنوشت ساز

اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا توقیع حضرت صاحب الامر(روحی له الفداء) به افتخار اسحق بن یعقوبعن اسحق بن یعقوب، قال سألت محمد بن عثمان العمری -رحمه الله - ان یوصل لی کتاباً قد سألت فیه عن مسائل اشکلت علیی فورد التوقیع بخط…

امکان ملاقات امام زمان علیه السلام

وضوع تشرّفات و ملاقات با امام زمان علیه السلام این روزها دست مایه بسیاری از کتاب ها و نشریه های نوظهور قرار گرفته است و نویسندگان و ناشران این قبیل کتاب ها و نشریه ها تلاش می کنند با داغ تر کردن فضای بحث و گفت و گو در این زمینه، مخاطب…

امکان ملاقات امام زمان علیه السلام

وضوع تشرّفات و ملاقات با امام زمان علیه السلام این روزها دست مایه بسیاری از کتاب ها و نشریه های نوظهور قرار گرفته است و نویسندگان و ناشران این قبیل کتاب ها و نشریه ها تلاش می کنند با داغ تر کردن فضای بحث و گفت و گو در این زمینه، مخاطب…

امکان ملاقات امام زمان علیه السلام

وضوع تشرّفات و ملاقات با امام زمان علیه السلام این روزها دست مایه بسیاری از کتاب ها و نشریه های نوظهور قرار گرفته است و نویسندگان و ناشران این قبیل کتاب ها و نشریه ها تلاش می کنند با داغ تر کردن فضای بحث و گفت و گو در این زمینه، مخاطب…

معیارهای درستی داستان های دیدار با امام زمان (عج)

مقدمهشاید نخستین پرسشی که درباره بررسی مسئله دیدار با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به ذهن می رسد، این است که مردم در زمان سایر ائمه علیهم السلام با آنان ملاقات و دیدار داشته و مسائل و مشکلات خود را به آنها مطرح می نمودند و جواب خود…