صفحه آرشیو

مناظره امام رضا علیه السلام

مناظره امام رضا علیه السلام با عالم سنی

عده ای از حضرت رضا علیه السلام خواهش کردند که در حضور مأمون در مناظره‌ای در مورد امامت شرکت کند. امام پذیرفت، مجلسی تشکیل شد و « یحیی بن ضحاک سمرقندی » برای بحث با او دعوت شد. امام فرمود:« بپرس! » او گفت: « شما بپرسید ای پسر رسول خدا …