صفحه آرشیو

مناقب حضرت زهرا

جایگاه حضرت فاطمه و مریم علیهما السلام در آیات و روایات

مقدّمه خداوند متعال دارای تقدس اصیل و ذاتی است و برخی از اشخاص و اشیاء به میزان انتساب خاص به خداوند متعال و تجلی خداوند در آنها و تجلی خدایی آنها از قداست نسبی برخوردارند. از میان مردان، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و از میان زنان،…