صفحه آرشیو

منشأ پیدایش سادات

منشأ پیدایش سادات

منشأ پیدایش سادات چرا افرادی که مادرشان سید است، سید محسوب نمی شوند، در صورتی که تمام فرزندان حضرت فاطمه زهرا (س) سید محسوب می شوند؟ با تشکر پاسخ اجمالی واژه "سید" در اسلام به کسانی اطلاق می شود که نسبشان از ناحیۀ پدر به هاشم، جد…