صفحه آرشیو

منشور جامع مبارزاتی

منشور جامع مبارزاتی شیعه؛

منشور جامع مبارزاتی شیعه؛ رهنمودهای امام صادق(ع) به عبدالله بن جندب شبکه اجتهاد: نامه اصلاح گرانه و جامع امام صادق(ع) به عبدالله بن جندب از یاران امام(ع)، حاوی نکات تاریخی، اعتقادی، سیاسی، اخلاقی و تربیتی مهمی است که شاید تاکنون کمتر بدان…