منظور از اولی الأمر
۰۳ اسفند ۱۳۹۷

منظور از اولی الأمر   آیه «اولی الامر» در شأن چه کسانی نازل شده است؟ پرسش آیه «از خداوند، پیامبرش و کسانی که دارای قدرت هستند، فرمان ببرید» در مورد چه اشخاصی نازل شده است؟ پاسخ اجمالی همه مفسران شیعه در این زمینه اتفاق نظر دارند که منظور از” اولی الامر”، امامان معصوم هستند که […]