صفحه آرشیو

منقبت حضرت فاطمه ی زهرا (علیهاالسّلام)

منقبت حضرت فاطمه ی زهرا (علیهاالسّلام)

چهل منقبت حضرت فاطمه ی زهرا (علیهاالسّلام)

چهل منقبت حضرت فاطمه ی زهرا (علیهاالسّلام) نام حضرت فاطمه (علیهاالسّلام) همانند نام پدر و همسر و فرزندانش، از اسمای خدای تبارک و تعالی مشتق شده است. ۱٫ آفرینش زهرا (علیهاالسّلام) قبل از خلقت دیگران همانند پدر، همسر و فرزندانش بوده است؛۲٫…