صفحه آرشیو

مهدویت در فرق

مهدویت در فرق

مهدویت و زبان دین(۱)

مقدمهدرآمدی بر سخنبرخی مکاتب و نحله‌های فلسفی، با دست‌مایه قراردادن تجارب حسی، سودای از بین‌بُردن امور متافیزیک ـ به ویژه الهیات به معنای اخص ـ را در سرمی‌پرورانند؛ یکی با طرح اصالت تجربه، در صدد به حاشیه‌راندن ما…

مهدویت و زبان دین(۲)

سوم: رویکردهای مختلف درباره زبان دین ا. نظریه تمثیلی‌بودن زبان دینمیان دیدگاه‌ها و نظریات مختلف درباره زبان دین، توماس آکوییناس نظریه زبان تمثیلی را مطرح کرده است؛ یعنی معنای کلماتی که درباره خداوند به کار می‌رود، عین معنای…

گذری بر اندیشه موعود در آیین یهود

یهودیان ـ که خود را پیروان حضرت موسی(علیه السلام) می دانند ـ منتظر موعودند. در آثار دینی یهود و سِفرهای تورات و دیگر کتاب‌های انبیای آنان، همواره به موعود اشاره شده است.از آنجایی که یهودیان، به حضرت مسیح(علیه السلام) ایمان نیاوردند،…

گذری بر اندیشه موعود در آیین مسیحیت

دین مسیحیت ـ به ویژه از دیدگاه مسائل معرفتی و شناختی ـ ادامه دین یهود است. منبع اصلی دینی و فرهنگی آن، عهد عتیق است که همان کتاب مقدس یهودیان است. بنا بر این هر چه درباره دین یهود گفته شود، تقریباً در باره دین مسیحیت نیز صدق…

مقدمه ای کوتاه پیرامون اندیشه ی موعود در ادیان ابراهیمی

امید به آمدن «مصلح بزرگ آسمانی»، در آیندهای روشن و استقرار عدالت و صلح فراگیر و همگانی، امری فطری است. این انگاره با وجود آدمی، آمیخته شده است و محصور در زمان و مکان و ویژه قوم و ملتی خاص نیست.همه افراد، طبق فطرت ذاتی خود،…

منجی موعود در کتاب‌های مقدس

اشاره:در کتاب‌های مذهبی مقدسی که در میان هندیان به عنوان کتاب‌های آسمانی شناخته شده و آورندگان این کتاب‌ها به عنوان پیامبر شناخته می‌شوند، تصریحات زیادی به وجود مقدس مهدی موعود(ع) و ظهور مبارک آن حضرت شده است که قسمتی از…

رویکرد غرب و مسیحیت به معنویت و مهدویت(۱)

اخیرا مقاله اى به دست ما رسیده است که در بر دارنده نکات جالب توجهى در خصوص عنوان این سلسله مقالات یعنى «رویکرد غرب و مسیحیت به معنویت و مهدویت » است; این مقاله مصاحبه اى است که با دکتر «مایکل برادین » در مورد انگیزه…

رویکرد مسیحیت و غرب به معنویت و مهدویت(۲)

گویا غرب هم از راهى که‏رفته خودپشیمان شده وقصد بازگشت دارد و دراین بازگشت و رویکرد،معنویت و در راس آن‏منجى‏گرایى را به عنوان‏یک وسیله تنبیه، تذکر وتزکیه به کار گرفته است. همان‏طور که مى‏دانیم مساله‏مهدویت در بین…

رویکرد مسیحیت و غرب به مهدویت و معنویت(۴)

اشاره:در شماره‏هاى پیشین ماهنامه موعودمطالبى‏رابه‏حضورخوانندگان محترم و گرامى ماهنامه عرضه نمودیم که برگرفته از خبرنامه‏ها و بولتنهاى مذهبى غرب بود; در این شماره ماهنامه نیز برآنیم تا خوانندگان عزیز را با گرایشهاى معنوى و…