صفحه آرشیو

مهدویت و امام حسین (ع)

مهدویت و امام حسین (ع)

آموزه مهدویت در زیارت عاشورا

آموزه مهدویت در زیارت عاشورا الف) ویژگی‌های ‌عاشورای حسینی نماد تمام‌عیار اسلام ناب محمدی۱٫ اوج خداخواهی و خداگرایی و خدامداری را در عاشورای حسینی می‌بینیم؛۲٫ عاشورای حسینی را سمبل اسلام ناب محمدی و در تقابل با جاهلیت اموی و اسلام…

تفسیر ارگانیک از عاشورا و غیبت

مقدمهتفسیر دقیق و درست از رخدادهای تاریخی، یکی از دشوارترین عرصه¬ها در علم تاریخ تلقی می‌شود؛ چرا که فاصله زمانی حوادث گذشته و هم‌چنین، دور از دسترس بودن حوادث بی-بدیل و تکرارناپذیر، علم تاریخ را از جمله علوم و معارف ظنّی قرار…

سلوک با عاشورای حسینی تا خیمه مهدوی(قسمت اول)

در مسیر عرفان، آن‌چه باعث سهولت رسیدن به مقصد می‌شود، همراه شدن با ولیّ خداست؛ چرا که در محضر او، نه تنها صفات رذیله، راه ندارد، بلکه تمام صفات نیک و پسندیده، محقق و دست‌یافتنی می‌شود؛ چنان‌چه، اصحاب امام حسین…

سلوک با عاشورای حسینی تا خیمه مهدوی (قسمت دوم)

۷٫ حمد بر مصیبت و بلای امام حسین (علیه‌السلام)مصیبت امام حسین (علیه‌السلام)، دریای وسیع و ناشناخته‌ای است که هرچه به عمق آن بیشتر نزدیک شویم، به درک و معرفت بیشتری نیز خواهیم رسید.واقعه عاشورا، بلایی بود که امام حسین…

دولت معنوی در گذر فرهنگ اصلاح و شهادت

مقدمه:مهدی (عج)، ادامه ی حسین (علیه السلام) است و انتظار ادامه ی عاشورا و برآمده از آن است. مهدی (عج)، فرزند حسین (علیه السلام) است و فرهنگ انتظار برآمده از فرهنگ عاشورا و انتظار حسین دیگری را کشیدن است. این دو پیوندی دیرین و مستحکم با…

آسیب شناسی فرهنگ انتظار و سنت های عاشورایی

مقدمهاز آنجا که زندگی بشر در طی تاریخ هیچ گاه از اعتقاد به ماوراء ماده و طبیعت جدا نبوده و بشر همواره با اعتقادهای خویش زندگی می کرده است، به دیگر تعبیر شیوه زندگی بشر یا مبتنی بر دین فطری یا تعالیم نظام مند آسمانی بوده که به دست پیامبران…

مهدویت پس از عاشورا

انديشه ي مهدويت در طول تاريخ در بين شيعه به طور خاص ودر ميان تمام مسلمانان به طور عام وهمچنين با نام منجي در ميان تمام ملل وجود داشته است، اما در مواقعي كه ظلم وستم ورنج مردمان افزون بر طاقتشان مي شده نمود و بروز ديگري مي يافت. ادعاي دروغين…