صفحه آرشیو

مهم ترین پرسش روز قیامت به اعتقاد شیعیان

مهم ترین پرسش روز قیامت به اعتقاد شیعیان

مهم ترین پرسش روز قیامت به اعتقاد شیعیان آیا به اعتقاد شیعیان، مهم ترین پرسش روز قیامت، سؤال از دوستی و ولایت اهل بیت است؟ پرسش با توجه به روایتی که در ص ۷۹ ج ۲۷ کتاب بحار الانوار وجود دارد، آیا نزد شیعه، اولین چیزی که در روز…