صفحه آرشیو

موسسه بنت الهدی

بازدید جمعی از مدیران فرهنگی پاکستان از موسسه بنت الهدی

حوزه/ جمعی از مدیران فرهنگی کشور پاکستان با حضور در مجتمع آموزش عالی بنت الهدی در قم از نزدیک با فعالیت های این مرکز آشنا شدند. به گزارش خبرگزاری «حوزه»، جمعی از مدیران فرهنگی کشور پاکستان با حضور در موسسه آموزش عالی بنت الهدی، ضمن بازدید…