صفحه آرشیو

موسسه بین المللی فرهنگ و تمدن

بازدید از موسسه بین المللی فرهنگ و تمدن

بازدید از موسسه بین المللی فرهنگ و تمدن موسسه بین المللی فرهنگ و تمدن ، به پشتوانه ی فرهنگ و تمدن غنی ایرانی و اسلامی در حال حاضر با رویکرد جهانی، به توسعه و نشر دانش در حوزه ی علوم انسانی می‌پردازد. این بازدید با حضور دبیر کل مجمع…