صفحه آرشیو

موسسه راهبرد های قرآن و معارف دینی و بشری

موسسه راهبرد های قرآن و معارف دینی و بشری

موسسه راهبرد های قرآن و معارف دینی و بشری تاریخ تاسیس ۱۳۸۹ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه موسسه راهبرد های قرآن و معارف دینی و بشری در سال ۱۳۸۹ با همکاری جمعی از فضلا  با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی…