صفحه آرشیو

موسسه علوم آل محمد

موسسه علوم آل محمد

موسسه علوم آل محمد تاریخ تاسیس ۱۳۳۹ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه نام سابق: اداره علوم آل محمد ماهیت: آموزشی پژوهشی زمینه فعالیت: فقه، کلام، تفسیر، حدیث بنیانگذار: سید طیب جزایری اهداف و چشم…