صفحه آرشیو

موسسه فرهنگی  تحقیقاتی امیرالمومنین

موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین

موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین   تاریخ تاسیس ۱۳۷۶ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه مرحوم محمد دشتی فعالیت‌های پژوهشی خود را پیش از انقلاب آغاز کرد و در سال ۱۳۶۷، موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین (ع) را به ثبت…