صفحه آرشیو

موسسه فرهنگی لیله القدر

موسسه فرهنگی لیله القدر

موسسه فرهنگی لیله القدر تاریخ تاسیس ۱۳۷۸ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه مؤسسه فرهنگی‌هنری لیله القدر در جهت احیای فرهنگ اصیل دینی و ترویج آثار برتر اسلامی، با پرداختن به موضوعات مورد نیاز جامعۀ اسلامی، به…