صفحه آرشیو

موسسه مطالعاتی و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه

موسسه مطالعاتی و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه

موسسه مطالعاتی و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه تاریخ تاسیس ۱۳۸۴ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه ·         مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه از تاریخ ۱/۳/۸۴ فعالیت خود را آغاز کرده و دارای مجوز رسمی از…